description

Three of Europe's savviest seniors show the world how to be cool over when you're 100 years old.

general info

 • Uploaded    07/25/2016
 • Inspiration
 • משל הנקודה השחורה - סיפור מרגש לחיים
 • מעשה בשלושה זקנים - סרטון עם מסר לחיים
 • משל החצים במטרות
 • אתם אף פעם לא לבד - משל מרגש
 • סוד החיים והנישואים המאושרים של אישה ח...
 • 10 טיפים לשיפור כישורים חברתיים
 • המשל על צמד האחים החקלאים שהסתכסכו בינ...
 • המשל על הנשר שחשב שהוא תרנגול
 • משל הדייג ואיש העסקים